Het Kakkertje

Het Typische caganer  (kakkertje) figuur heeft een zeer grote betekenis in de Catalaanse cultuur. De Kakker maakt er zelfs deel uit van het kerstfeest. De achterliggende gedachte bij deze figuur is dat hij de mens dichter bij brengt bij het basisidee dat van alles wat de natuur geeft, ook aan de natuur moet worden teruggegeven.

Deze “gift” aan de natuur werd beschouwd als een vorm van wedergeboorte, want de mest garandeerde aan de eigenaar van de grond een jaar  van vruchtbare grond en daarbij een voorspoedige oogst. Het werd dan ook als een eer en een zegen beschouwd als iemand die “grote boodschap” op zijn land achterliet. Mest was in die vroege tijden een uiterst belangrijke en kostbare grondstof die de eigenaar een voorspoedige oogst en rijkdom en weelde garandeerde.

scheitert

huuske-21-dec-005

pisser_0

zeikerd

Een andere vorm hiervan is het Pissertje (de zeikerd).