Privacy

Deze website is een privé initiatief zonder bedrijfsmatige activiteiten of activiteiten. Ik streef er naar om zo min mogelijk persoonsgebonden informatie van (en over) u te verzamelen maar ontkom daar soms niet aan. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van het reactiepagina op mijn website en plaatst u als enthousiaste bezoeker of kerststal liefhebber een reactie op deze website, dan kunt u mogelijk persoonsinformatie als gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG / privacywet) aan mij doorgeven. Hieronder informeer ik u graag over welke informatie er mogelijk doorgegeven kan worden en hoe u, indien gewenst, deze informatie kan later verwijderen.

Bij een bezoek aan Veluwsekerststal.nl kunnen persoonsgegevens over u verwerkt worden, doordat u gebruik maakt van de diensten op de site van Veluwsekerststal.nl zoals bijvoorbeeld het invullen van een reactie op onze website. Veluwsekerststal.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken: naam (of alias)/ e-mailadres/IP-adres

De Veluwsekerststal.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op middels de pagina reacties, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom Veluwsekerststal.nl deze gegevens nodig heeft;

Veluwsekerststal.nl verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u gebruik maakt van ons reactiepagina waar u een reactie plaatst waarin u om een antwoord vraagt.

Hoe lang blijven uw persoonsgegevens bewaart?

De persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Veluwsekerststal.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het in kaart brengen websitebezoek;

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van bevraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Veluwsekerststal.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veluwsekerststal.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons reactiepagina.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren