De volkstelling

Omdat keizer Augustus had bevolen dat iedereen in het rijk moest worden ingeschreven in zijn geboorteplaats vertrokken ook Jozef en Maria op een ezel voor de inschrijving. Omdat er geen plek was in de herberg, wordt Jezus uiteindelijk in een grot of ander soort schuilplaats geboren.

In die tijd heeft Quirinius het bewind over Syrië. Het gaat volgens Lucas om de eerste volkstelling onder het bewind van Quirinius. Die kwam echter pas zes jaar na de geboorte van Jezus aan de macht. In Nederland zijn in de volgende jaren volkstellingen gehouden: 1830, 1840, 1849, 1859, 1869, 1879, 1889, 1899, 1909, 1919, 1920, 1930, 1947, 1956, 1960 en 1971. De tellingen zijn voor de genealoog alleen van nut als de lijsten van een gemeente bewaard zijn gebleven; deze alleen bevatten immers te identificeren individuen. In Nederland houden de gemeenten het bevolkingsregister bij (thans Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, GBA). Dit gebeurt in de vorm van de digitale persoonslijst.